top of page
Vmk_lippu_web.jpg

Vaasan Moottorivenekerho r.y

Pandemiatiedote
 

Kerhosatama


 Kerhotalon, tornin, wc ja suihkujen käyttö on sallittu huomioiden hygienia ohjeistukset:
  - Henkilön käsien pesu tai desinfiointi tiloihin saavuttaessa ja poistuttaessa. Huolehdi että et omalla toiminnalla huononna tilannetta.
  VMK järjestää wc-tilojen puhdistuksen kerran kuukaudessa ammattilaisten toimesta.
  Kaikissa satamatoiminnoissa, kuten veneiden kunnostuksessa ja laskuissa jäsenten tulee välttää lähikontakteja sekä huomioida etäisyyden toisiinsa.  
  Kerhosataman vartiovuorot ovat alkaneet 1.6. listan mukaan


Koukkukari ja Rönnskär


 Koukkukarin ja Rönnskärin seurojen (WSF, VM, VAS-VTP ja VMK) yleisessä käytössä oleva sauna- ja mökin oleskelutila ovat  käytössä.
  Tilojen käytössä huomioitava hygieniaohjeistukset, käsien desinfiointi ennen ja jälkeen tilan käyttöä. Tilojen  puhtautta emme voi taata. Huolehdi että et omalla toiminnalla huononna tilannetta.
  Kaikissa tukikohdan toiminnoissa, kuten grillikodan ja laavun sekä avonaisen nuotiopaikan käytössä jäsenten tulee välttää lähikontakteja ja huomioida etäisyydet toisiinsa. 
  Koukkukarilla ja Rönnskärenissä suositellaan oman veneen WC:n sekä omien ruuanvalmistusmahdollisuuksien käyttöä.

Vasa Motorbåtsklubb r.f.     Pandemimeddelande 

 

 

Klubhamnen


 Användning av klubbhuset, tornet, wc, och duschen är tillåtet vid iakttagande av följande hygieninstruktioner:
 - Tvätta eller desinficera händerna då du kommer in och avlägsnar dig från utrymmena. Vinlägg dig om att inte försämra situationen med ditt eget förfarande.
 VMK har ordnat med proffessionell städning av wc utrymmena en gång i månaden.
 I all hamnaktivitet, exempelvis iståndsättning och sjösättning av båtar, bör medlemmar undvika närkontakt och uppmärksamma avståndet till varandra.  
  Klubbhamnens vaktturer har påbörjats den 1.6. enligt vaktlistan.


Krokgrund och Rönnskär


  Bastu- och stugutrymmena på  Krokgrund och Rönnskär som innehas av båtklubbarna (WSF, VM, VAS-VTP och VMK) är i bruk.
  Vid användning av utrymmena skall hygieninstruktionerna iakttas, handdesinficering före och efter utrymmets användning. Religheten i utrymmena kan vi inte garantera, vinlägg dig dock om att inte försämra situationen.
  Vid alla gemensamma aktiviteter, så som vid bruk av grillkåtan, laven och brasplatsen bör medlemmar undvika närkontakt och uppmärksamma avstånd.  
  Vid Krokgrund och Rönnskär rekommenderas bruk av egna matlagningsmöjligheter och toalett.

bottom of page