Tervetuloa Koukkukarille!

Välkommen till Krokgrund!

Monelle pelkästään Koukkukari olisi riittävä syy olla VMK:n jäsen.

För många skulle Krokgrund räcka till som orsak att vara medlem i VMK.

Tässä uuden saunan suunniteltu ulkonäkö                           Här är nya bastuns planerade utseende