Maksut 

Avgifter

Jäsenmaksut

 

Jäsenmaksu 64 €. Yli 65 v ja alle 19 v  32 €.
Liittymismaksu 160 €.

Venepaikkamaksut

 

Laituripaikka, maksu​:

 

A 2 - 8, 174 €

A 9 - 39, 247

A 40 - 50, 273

B 2 - 5, 174

B 6 - 10, 200

B 11 - 39, 221

C 1 - 6, 182

D 1 - 28, 200

F 0 - 26, 142

G 0 - 8, 368

H 0, 142

H 1 - 7, 474

H 8 - 13, 551

H 14 - 17, 500

H 18 - 28, 311

UUTTA! Vesijettipaikat J1 - J5,  330,00€

Jollapaikat 63 .

 

Perusmaksu uusille venepaikan haltijoille 200 €.

Muut maksut

Koukkukarin avain/ kertamaksu 10 .

Rönnskärin avain/ kertamaksu 35 .

Sähköpisteiden avain kotisatamassa/ kertamaksu 10 .

 

 

Katsastusmaksu sisältyy venepaikkamaksuun, jos jäsenellä ei laituripaikkaa, maksu 20 €.

Sakkomaksu vartiovuoron laiminlyönnistä 200 €. Toinen laiminlyönti samana kautena aiheuttaa venepaikan menetyksen.

Trailerin säilytysmaksuVMK:n alueella on 70 € jos ei ole maksettua VMK:n laituripaikkaa tai talvisäilytyspaikkaa.

 

Hallitus on päättänyt, että ylläpitotyövelvollisuus laajennetaan koskemaan kaikkia venepaikan tai talvisäilytyspaikan haltijoita, myöskin sellaisia jäseniä, jotka vain nostavat tai laskevat veneen kerhon alueella.

Jos ei kunnossapitoiltoihin tai vastaaviin töihin kaksi kertaa per kausi, niin tällöin laskutetaan kunnossapitomaksuna 2 x 40 €.

Talvi- ja kesäsäilytys ulkona:

- Jäsen 9,50 € / jm 

- Ei jäsen 29 € / jm

Talvi/ kesäsäilytys vajassa:

- Jäsen 12,50 € / m² / kausi

- Ei jäsen 26 / m² / kausi

Säilytysmaksu peritään myös kesäkautena 10.06 - 10.09 VMK:n maa-alueella säilytettvistä veneistä. 

Myöhästymismaksu 10 €.

Medlemsavgifter 

Medlemsavgift 64 €. Över 65 år och under 19 år 32 €.
Inskrivningsavgift 160 €.

Båtplatsavgifter

 

Hamnplats, pris:

 

A 2 - 8, 174

A 9 - 39, 247

A 40 - 50, 273

B 2 - 5, 174

B 6 - 10, 200

B 11 - 39, 221

C 1 - 6, 182

D 1 - 28, 200

F 0 - 26, 142

G 0 - 8, 368

H 0, 142

H 1 - 7, 474

H 8 - 13, 551

H 14 - 17, 500

H 18 - 28, 311

 

NYTT! Vattenskoterplatserna  J1 - J5,  330,00€

Jolleplatser 63 €.

 

Grundavgift för ny båtplatsinnehavare 200 €.

Andra avgifter

 

Nyckel till Krokgrund / engångsavgift 10 €.

 

Nyckel till Rönnskär / engångsavgift 35 €.

Nyckel till eluttag i hemmahamn / engångsavgift 10 €.

 

Besiktningsavgift ingår i platsavgiften, medlem utan bryggplats

20 €.

Straffavgift för försummad vakthållning 200 €. Vid andra försummelsen samma säsong förloras rätten till båtplats.

Uppbevaring av trailer på VMK:s område kostar 70 € om man inte har betald båtplats eller vinterförvaringsplats.
 

Styrelsen för VMK har belutat att underhållningsarbeten berör alla medlemmar som innehar båtplats eller vinterförvaringsplats, även sådana medlemmar som enbart lyfter- eller sjösätter båten vid VMK.

När innehavare av båtplats ej deltar i underhållningsarbeten eller motsvarande arbete två gånger per säsong faktureras underhållningsavgift på 2 x 40 €.

Vinter- och sommarförvaring ute:
- Medlem 9,50 € / löpmeter båtlängd
- Ej medlem 29 € / lm

Vinter / Sommarförvaring i skjul:

- Medlem 12,50 € / m² / säsong

- Ej medlem 26 € / m²

Förvaringsavgifter debiteras  även för uppbevaring av båt på VMK:s landområde under sommarperioden 10.06 - 10.09.

Förseningsavgift 10 €.

© 2020 Vaasan moottorivenekerho | Vasa motorbåtsklubb