© 2018 Vaasan moottorivenekerho | Vasa motorbåtsklubb

Koulutus 

LADY-kipparikurssi 

Ohjelmassa käydään läpi turvallisuusasiat, paikantaminen merikortilla, suuntien määrittäminen, nopeuksien laskeminen, reittituunnitelman tekeminen ja yleisimmät merimerkit. Teoriaosuus kahtena iltana, jonka jälkeen käytännön ajokoe. Teemme aidon reittisuunnitelman. Yhdessä laaditun suunnitelman mukaan ajamme veneen sovittuun kohteeseen.

 

Jokainen saa ohjata venettä. Mukana on valvoja, joka valvoo, että toimitaan turvallisesti tehdyn suunnitelman mukaan. Ajokokeen aikana opastetaan tekemään havaintoja sekä kartalta että tähystäen. Valvoja vastaa toiminnan turvallisuudesta.

Lisätiedot timo.j.niemi@fi.abb.com tai 050-3342195

Nuorille purjehdus ja veneilyleiri

 

WSF, VMK ja VTP järjestävät Vaasassa purjehdus ja veneilyleirin nuorisolle yhteistyössä SPV:n (Suomen Purjehdus ja Veneily liiton) kanssa. purjehdusleirille ovat tervetulleita kaikki 7-17 vuotiaat, joilla on vähintään yhden kesän purjehduskokemus. Leirillä harjoitellaan kilpapurjehduksen alkeita. Veneilyleirillä harjoitellaan veneilytaitoja. Ohjaajana leirillä toimii SPV:n Laura Santala, apuohjaajat tulevat Vaasasta.

Leirin purjehdusharjoitukset suoritetaan järjestävien seurojen kevytveneillä, käytettävissä on seuraavat veneet: 12 optimistijollaan ja 6 zoomia. Myös oman em. luokkiin kuuluvan veneen voi tuoda paikalle henkilökohtaiseksi välineeksi, jolloin sen kunto- ja turvallisuustarkastus suoritetaan ennen harjoitusten alkua. Osanottajalla tulee olla harjoituksiin soveltuvat asustus ja varusteet.

Veneilykoulussa harjoitellaan veneilytaitoja tutustutaan veneisiin, merenkulkusääntöihin, harjoitellaan navigointia ja solmuja sekä meriturvallisuuteen liittyviä taitoja.

Lisätiedot/Mera information : https://wasasegelforening.fi/segling/juniorverksamhet.html

Pris/Hinta 130 eur,

Tilläggsinformation/Lisätietoja

Seglingsläger/Purjehdusleiri
Seglingslägeransvarig Hedda Stolpe 040 139 5939
WSFJuniorchef Charlotta Risku 040 5263623

Båtskola/Veneilykoulu
Båtskola ansvarig Micaela Sundman 044 3201994
VMK Wille Herler 040 0669292

Utbildning

 

Lady-skepparkurs

 

I programmet ingår följande: sjösäkerhet, position på sjökortet, att ta ut kurs (riktning), beräkna fart, skapa rutter och de vanligaste sjömärkena.Teorin genomgås på två kvällar och därefter en praktisk övningskörning enligt den egenhändigt uppgjorda rutten.

Alla får navigera och köra båten och detta tryggt under övervakning. Under ruttkörningen övar vi att följa med på sjökortet och observera omgivningen.

 

 

Vill du veta mera så kontakta timo.j.niemi@fi.abb.com eller 050 334 2195.

Regionalläger för ungdomar

WSF, VMK ja VAS ordnar tillsammans med Finland Seglings och Båtförbund ett regionalläger för ungdomar i åldern 7-17 år i Vasa. Lägret har två olika inriktningar, segling och båtsport. Deltagande i seglingslägret förutsätter minst en sommars erfarenhet av jollesegling, Som instruktör på lägren fungerar Laura Santala från SBF och hjälptränarna kommer från Vasaföreningarna.
På seglingslägret tränas kappseglingens grunder, Seglingsträningarna utförs med föreningarnas jollar. Till förfogande finns 12 optimistjollar och 6 Zoom jollar, Det går också att ta med sin egen jolle som personlig utrustning, i detta fall görs en konditions- och säkerhetskontroll innan träningarna inleds. Deltagare bör ha för träningarna lämplig utrustning,

På Båtskolan övas ett roligt och säkert sjöliv. Man bekantar sej med båtar, sjöfartsregler, övar navigation, knopar och sjösäkerhet. I programmet ingår också provsegling med optimisjolle.

Lisätiedot/Mera information : https://wasasegelforening.fi/segling/juniorverksamhet.html

Pris/Hinta 130 eur,

Tilläggsinformation/Lisätietoja

Seglingsläger/Purjehdusleiri
Seglingslägeransvarig Hedda Stolpe 040 139 5939
WSFJuniorchef Charlotta Risku 040 5263623

Båtskola/Veneilykoulu
Båtskola ansvarig Micaela Sundman 044 3201994
VMK Wille Herler 040 0669292