Utbildning

 

 

Välkommen på läger!


WSF och VMK ordnar ett regionalläger för ungdomar i åldern 7-17 år i Vasa. Lägret har två olika inriktningar, segling och båtsport. Deltagande i seglingslägret förutsätter minst en sommars erfarenhet av jollesegling eller genomförd grund och/eller fortsättningskurs sommaren 2020. Som instruktörer på lägren fungerar juniorledare från WSF och VMK.
På seglingslägret tränas kappseglingens grunder, Seglingsträningarna utförs med föreningarnas jollar. Till förfogande finns 12 optimistjollar och 6 Zoom jollar. Det går också att ta med sin egen jolle som personlig utrustning, i detta fall görs en konditions- och säkerhetskontroll innan träningarna inleds. Deltagare bör ha för träningarna lämplig utrustning.
På Båtskolan övas ett roligt och säkert sjöliv. Man bekantar sej med båtar, sjöfartsregler, övar navigation, knopar och sjösäkerhet. I programmet ingår också provsegling med optimisjolle.
Lägret är ett dagsläger. I närheten erbjuds inkvartering av tex
Scandic Waskia


Preliminärt program Seglingsläger 3-5.8:
10:00 Förberedelser av båten
Träning på vatten
12-13 Lunch
Träning på vatten
Onsdag 5.8 eftermiddag blir det ett gemensamt sjöäventyr för båda lägren

16:00 Avslutning


Preliminärt program Båtskola 3-5.8:
10:00 Teori, praktiska övningar på vatten och land. (bl.a. navigering, knopar, säkerhet, första
hjälp)
12-13 Lunch
Praktiska övningar på vatten och land. (bla. Sjöfartsregler, sjöräddning)
Onsdag 5.8 eftermiddag blir det ett gemensamt sjöäventyr för båda lägren

16:00 Avslutning


Anmälningar senast 24.7 från denna länk
Läger 130 eur, inkluderar programmet och mat enligt schemat.
Medlemmar i båtföreningar är försäkrade via SBF. Övriga bör ha egen lämplig försäkring.


Avbokningar:
Deltagande kan avbokas senast 2 veckor före lägrets början utan kostnader, 7-13 dagar före
debiteras 50% av avgiften och efter det hela avgiften.


Tilläggsinformation:


Seglingsläger
Seglingslägeransvarig Anni Sahlström 044 0960158
WSFJuniorchef Charlotta Risku 040 5263623


Båtskola
Båtskola ansvarig Mikaela Sundman 044 3201994

Koulutus

 

 

 

Tervetuloa leirille!


WSF ja VMK järjestävät Vaasassa purjehdus ja veneilyleirin nuorisolle. Purjehdusleirille ovat tervetulleita kaikki 7-17 vuotiaat, joilla on vähintään yhden kesän purjehduskokemus tai jotka
ovat osallistuneet alkeis- tai jatkokursille kesällä 2020. Leirillä harjoitellaan kilpapurjehduksen alkeita. Veneilyleirillä harjoitellaan veneilytaitoja. Ohjaajina leirillä toimivat junioriohjaajat WSF:ltä ja VMK:lta. Leirin purjehdusharjoitukset suoritetaan järjestävien seurojen kevytveneillä, käytettävissä on seuraavat veneet: 12 optimistijollaa ja 6 zoomia. Myös oman em. luokkiin kuuluvan veneen
voi tuoda paikalle henkilökohtaiseksi välineeksi, jolloin sen kunto- ja turvallisuustarkastus suoritetaan ennen harjoitusten alkua. Osanottajalla tulee olla harjoituksiin soveltuvat asustus ja
varusteet.
Veneilykoulussa harjoitellaan veneilytaitoja tutustutaan veneisiin, merenkulkusääntöihin, harjoitellaan navigointia ja solmuja sekä meriturvallisuuteen liittyviä taitoja.
Leiri toteutetaan päiväleirinä, lähialuella majoitusta tarjoaa esim
Scandic Waskia


Alustava päiväohjelma Puhjehdusleiri 3-5.8:
10:00 Veneiden varustelu
Vesitreeni
12-13 Lounas
Vesitreeni.
Keskiviikkona 5.8 iltapäivällä yhteinen meriseikkailu veneilyleirin osallistujien kanssa
16:00 Loppupalaveri


Alustava päiväohjelma Veneilykoulu 3-5.8:
10:00 Teoriaa, käytännön harjoituksia veneillä ja maissa (m.m. navigointi, solmut,
vapaaehtoinen palokunta, ensiapu)
12-13 Lounas
Käytännön harjoituksia vesillä ja maissa (m.m. merenkulkusäännöt, meripelastusta)
16:00 Loppupalaveri
Keskiviikkona 5.8 iltapäivällä yhteinen meriseikkailu purjehdusleirin osallistujien kanssa.


Ilmoittautumiset viimeistään 24.7 tästä linkistä
Leirimaksu 130 eur, sisältäen ohjelmaan merkityt ruokailut.
Veneilyseurojen jäsenet ovat vakuutettuja SPV:n kautta, muilla on oltava oma soveltuva vakuutus.


Peruutukset:
Osallistumisen peruutukset viimeistään kaksi viikkoa ennen leirin alkua kustannuksitta,7-13 pv
ennen kurssin alkua peritään puolet leirimaksusta, tämän jälkeen koko maksu.


Lisätietoja:


Purjehdusleiri
Purjehdusleirivastaava Anni Sahlström 044 0960158
WSFJunioripäällikkö Charlotta Risku 040 5263623


Veneilykoulu
Veneilyleirivastaava Mikaela Sundman 044 3201994

Venailykurssi 2020

 

Koronaviruksen vuoksi Veneilykurssi 2020 pidetään verkkokurssina  kun saadaan opetusmateriaalit valmiiksi.

Lisätietoa koulutuksista:

Markku Luoma puh: 0405580647

e:mail:  markkuluoma2010@gmail.com

Båtförarkursen 2020

På grund av Corona-epidemin så håller vi Båtförarkursen 2020 som nätkurs då vi får materialet och resurserna klara.

Mera info om utbildningar: 

Markku Luoma tel: 0405580647

epost:  markkuluoma2010@gmail.com

Eller på svenska :

Peter Remahl, 050 5262802

© 2020 Vaasan moottorivenekerho | Vasa motorbåtsklubb