top of page

Satamat | Hamnar

Satamat ja reittiehdotukset | Hamnar och ruttförslag

”Aurinkoreitti” käsityksenä on syntynyt 1970-luvulla. Sen ajan toimijat, jotka kehittivät Pohjanlahden veneväyläverkostoja keksivät nimen. Ensisijaisesti tällä nimellä viitataan venereittiin joka alkaa Siipyynniemen kohdalta Kristiinankaupungissa ja ulottuu aina Kokkolan edustan Ohtakarille asti. 

Aurinkoreitti kulkee 13 kaksikielisen kunnan ja kaupungin merialueen läpi niin kutsutun ruotsin- tai kaksikielisen Pohjanmaan alueella.
 

Benämningen "Solrutten" är ett begrepp som formats under 1970-talet. De aktörer som då var aktiva med att utveckla båtfararnas förutsättningar att ge sig ut på långfärder längs med Bottniska vikens östra kust myntade begreppet Solrutten. Primärt syftas då på det kustland som börjar vid Sideby udd i Kristinestad och slutar vid Ohtakari utanför Karleby. 

Solrutten går genom ett kustland som omfattar 13 st tvåspråkiga kommuners kust och skärgårdsområden i det så kallade svenska och tvåspråkiga Österbotten.

Korkea rannikko on yksi Ruotsin parhaista veneilyvesistä. Lahdet ulottuvat pitkälle vuoriseen rannikkoon,  täältä löytyy satakunta saarta  – suurista asutuista pieniin lintusaariin – Ruotsin suurimmasta

(Mjältön) sileiään kallioon. Kauniita luonnonsatamia, kalastajakyliä ja luontoelämyksiä...

Höga Kusten är ett av Sveriges bästa båtvatten. Fjärdarna sträcker sig djupt in i den bergiga kusten och det finns ett hundratal öar här – från stora bebodda till små fågelöar – från Sveriges högsta (Mjältön) till spolade släta hällar. Det är gott om vackra naturhamnar, fiskelägen och naturupplevelser...

bottom of page