Kommodorin palsta 

Kommodorens spalt

Kommodorin tervehdys 2020

Vaasan moottorivenekerho on nyt aloittanut 73:n toimintavuotensa.

Meneillään oleva Corona-pandemia on toki muuttanut monia suunnitelmia ja vaikuttaa vahvasti seuramme perustoimintoihin.

Vaasan moottorivenekerho noudattaa osaltaan viranomaisten ohjeistusta ja on keskeyttänyt monia kevään suunniteltuja kerhotapahtumia ja aktiviteetteja. Aktiivisesti sopeuttamalla toimintoja, esimerkiksi digitaalisilla apuvälineillä on koulutusta ja katsastustoimintaa pystytty jatkamaan, vaikkakin muuttuneessa muodossa.

VMK:n jäsenten tulee käyttäytyä vastuullisesti sekä ajatuksella, tämä pätee maissa sekä merellä. Esimerkiksi jokaisen tulee ottaa huomioon se, että poikkeustilanteen ollessa voimassa voi onnettomuustilanteessa avun saanti kestää pitkää saaristossa sekä merellä.

Ympäristön suojeleminen on pitkään ollut keskeinen teema. On mahdollista, että veneilystä tulee aina vain suositumpaa ja tasaisin väliajoin haluamme ulos luontoon nauttimaan puhtaasta ympäristöstä sekä mukavasta seurasta. Tässä on veneseuroilla erittäin tärkeä tehtävä sekä myös eri tavoin alin omaan parantaa veneilyturvallisuutta. Jäseniemme veneiden vuosittainen katsastusjärjestelmä tukee tätä tavoitetta ja pienentää mahdollista veneilijän avunpyyntötarvetta. Monipuoliset lapsille sekä aikuisille suunnatut koulutukset ja veneilytapahtumat kohottavat veneilytaitoja sekä parantavat veneily-, ympäristö- sekä merenkulun asenteitamme.

VMK:n toiminta lepää vakaalla pohjalla. Jäsenet ovat aktiivisia sekä seuramme varallisuus on hyvä. Meillä on monta investointikohdetta suunnitelmissamme, lähinnä on kerhosatamamme uloin kelluva laituri, joka on tullut tiensä päähän. Pyrimme lisäämään pienvenepaikkoja sekä tarjoamme laituripaikkoja, jotka soveltuvat vesiskoottereille. Aivan kuten aiemminkin on jäsenten aktiivisuus tärkeää kerhotoiminnassamme. Tervetullutta on myös se, että niin vanhat, kuin uudetkin jäsenet ovat aloitteellisia erilaisissa kysymyksissä.

Vallitsevissa olosuhteissa meidän täytyy varautua kehittymään sekä muuttumaan. Aktiviteetit missä vaaditaan suurempien ryhmien kokoontumista ovat kiellettyjä, se tietenkin antaa tilaa aloitteellisuudelle sekä uusille aktiviteeteille, ehkäpä pienemmissä ryhmissä. Tulevan veneilykautemme aikana tulevat rajoitukset sekä ohjeistukset varmasti muuttumaan, näin meidän on yhdistyksenä varauduttava nopeaan päätöksentekoon sekä jäsenistölle asioista tiedottamiseen. Tässä ajankohtaisessa tiedotuksessa ovat VMK:n digitaaliset tiedotuskanavat tärkeitä.

Tuleva kesä- ja veneilysesonki tulee olemaan erilainen, eritoten, jos omalla veneellä ei saa ylittää ruotsin ja suomen välistä rajaa. Tämä varmaan johtaa siihen, että uusia veneilykohteita etsitään omilta vesiltämme. Annetaan hyviä vinkkejä toisillemme!

Muistakaa myös huoltaa pelastusliivit sekä tarkastaa muu veneilyvarustus, jotta voitte lähteä turvallisin mielin kesän meriretkille. Nyt on aika nostaa ankkurit!

 

Kim Byholm

Kommodori

Kommodorens hälsning 2020

Vasa Motorbåtsklubb har nu inlett sitt 73:a verksamhetsår. Den pågående Corona-pandemin har dock förändrat många planer och förhindrat stora delar av många föreningars kärnverksamhet.

Även VMK följer myndigheternas direktiv och har inhiberat vårens planerade evenemang och aktiviteter.  Genom att aktivt anpassa verksamheten, exempelvis genom att använda digitala verktyg i utbildning och båtbesiktningen, så kan verksamheten fortgå, om än i förändrad form.

Som medlemmar i VMK bör vi uppträda ansvarsfullt och med eftertanke. Detta gäller både till lands och till sjöss. Exempelvis så bör vi beakta att när undantagsförhållanden råder så kan det vid olyckstillbud ta längre tid innan eventuell hjälp når fram i skärgården och till havs.

Att värna om miljön har länge varit ett centralt tema. Det är möjligt att båtsporten blir allt populärare, då vi med jämna mellanrum vill ut i naturen, njuta av ren miljö i trevligt sällskap. Här har båtklubbarna en viktig uppgift med att på olika sätt ständigt förbättra säkerheten till sjöss. Systemet med den årliga besiktningen av medlemmarnas båtar förbygger problem och minskar riskerna för olyckstillbud. En mångsidig utbildning och olika båtsportsevenemang riktade både till barn och vuxna medför ökat kunnande och rätt attityd till båtliv, miljö och sjöfart.

VMK:s verksamhet vilar på en stabil grund. Medlemmarna är aktiva och ekonomin är god. Vi har flera investeringsobjekt i planerna och närmast ligger förnyandet av den yttersta flytbryggan, vars livslängd är till ända. Vi utökar också antalet båtplatser för småbåtar och erbjuder bryggplatser anpassade för vattenskotrar. Liksom tidigare är det medlemmarnas aktivitet som är avgörande i föreningsverksamheten. Vi välkomnar både äldre och nya medlemmar att ta initiativ i olika frågor.

Under rådande omständigheter bör det finnas beredskap att utveckla och förändra. Aktiviteter där större grupper samlas har inhiberats. Detta ger dock utrymme för nya initiativ och nya aktiviteter, kanske i mindre grupper. Under båtsäsongen kommer restriktioner och direktiv att förändras och som förening bör vi ha beredskap att fatta beslut om ändrade verksamheter och snabbt kunna informera medlemmarna. Här är det viktigt att VMKs digitala kanaler används och att informationen är uppdaterad.

Det blir en annorlunda sommar och båtsäsong, om det inte kommer att vara tillåtet att med egen båt överskrida riksgränsen till Sverige. Det leder kanske istället till andra möjligheter att upptäcka nya utfärdsmål i våra egna vatten. Tipsa gärna varandra!

Kom ihåg att byta patroner i flytvästarna och se över övrig båtutrustning för att tryggt kunna ge sig iväg på sommarens sjöturer. Dags att lätta ankar!

 

Kim Byholm

Kommodor