top of page

Toiminnan tarkoitus

Kerhon tarkoituksena on ylläpitää jäsenten kiinnostusta moottoriveneilyyn sekä toimia sen edistämiseksi ja kehittämiseksi. Tässä tarkoituksessa kerho järjestää kilpailuja, kursseja ja harjoituksia sekä pitää toimintaansa varten tarpeellista kerhoaluetta laitteineen.

Organisaatio

Kerhon asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat kerhon kommodori hallituksen puheenjohtajana, varakommodori, sihteeri, rahastonhoitaja ja 4 muuta hallituksen jäsentä. Kerhon toiminta on jaettu eri jaostoille, joiden määrästä ja kokoonpanosta päätetään vuosittain varsinaisessa kerhokokouksessa.

Kerholippu ja kerhoviiri

Kerhon virallisina tunnusmerkkeinä ovat hyväksytyt lippu ja viiri sekä Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n hyväksymä viiri.

 

Kotisatama

Kerhoalueena on kotisatama Vaskiluodossa Vaasan Merenkyntäjien ja Wasa Segelföreningenin kotisatamien välissä. Palveluina ovat sähkö, vesi, wc, suihku ja jätehuolto. Kotisatamassa on 191 laituripaikkaa jäsenille ja 5 vieraspaikkaa. Talvisäilytyspaikkoja on yli 100 veneelle. Satama on valaistu ja vartioitu ympäri vuoden.

 

Ulkosatamat

 

Kerholla on oma ulkosatama Koukkukarilla, pohjois Köklotin alueella. Lisäksi kerholla on kolmen muun Vaasalaisen veneseuran kanssa vuokraoikeus Rönnskärissä sijaitseviin tuparakennukseen sekä liiteri- ja saunarakennukseen

Liity jäseneksi!

Verksamhetens ändamål

 

 

Klubben har som målsättning att tillvarata medlemmarnas intresse för motorbåtssporten och att verka för dess befrämjande och utveckling. I detta syfte skall klubben anordna tävlingar, kurser och övningar samt upprätthålla ett ändamålsenligt klubbområde och anläggningar för verksamheten.

 

Organisation

Klubbens ärenden handhas av en styrelse bestående av klubbens kommodor som ordförande samt vicekommodor, sekreterare, kassör och ytterligare 4 andra styrelsemedlemmar. Klubbens verksamhet fördelas på olika sektioner.

 

 

Klubbflagga och klubbvimpel

Klubbens officiellaigenkänningstecken är den godkända flaggan och vimpeln, samt den av Finlands Båtförbund r.f. godkända vimpeln.

Hemmahamn

VMK:s klubbhamn finns på Vasklots östra sida, mellan Vaasan Merenkyntäjät och Wasa Segelförening. I hamnen finns el, vatten, wc, dusch och sophantering. Vinterförvaringsplatser finns för över 100 båtar. Hamnen är upplyst och bevakad året runt.

 

Utehamnar

 

Klubbens egen utehamn, Krokgrund, är belägen i norra Köklot. Dessutom hyr VMK utrymmen på Rönnskär, där lider- och bastubyggnaderna hyrs i samarbete med tre andra båtklubbar i Vasa.

 

 

 

Bli medlem!

bottom of page