top of page

Koukkukari ja Rönnskär

 

Ulkosatamien avaimet

Koukkukari: Avaimen voi ostaa Kjell Blombergilta tai Fantoy:lta. Sama avain kuin viime vuonna. 

 

Rönnskärin avaimet Fantoy:lta.
Voit myös ostaa avaimet kerhotalolta,
katsastusiltoina. (Saunan avain säilytetään
kerhon Rönnskärin tiloissa).

Koukkukari, Krokgrund

Sijainti Lat 63° 19' 87". Long 21° 41' 40"

 

Klikkaa kuvaketta suurentaaksesi

 

1. Saarella VMK:n jäsenten käytössä hirsinen mökki, joka sisältää erillisen sauna-pukuhuoneosaston. Lisäksi on laiturit ja kaksi grillikatosta ja ulko-WC:t. Laitureille on sähkö.

2. Saari on tarkoitettu ainoastaan VMK:n jäsenten sekä heidän mukana olevien vieraiden yhteiskäyttöön.

 
3. Mökki on tarkoitettu jäsenten yhteiseksi kokoontumistilaksi, jossa voidaan oleilla sekä käyttää mökissä olevia varusteita tarpeen mukaan.

4. Mökissä yöpyminen on kielletty. Yöpymiseen voidaan kuitenkin poikkeustapauksessa antaa lupa. Luvan myöntää VMK:n hallitus anomuksesta.

5. Saari on kokonaisuudessaan VMK:n omistuksessa, joten veneen kiinnitys on sallittu ympäri saaren. Muista kuitenkin kiinnittää veneesi siten että se ei rajoita muita jäseniä kiinnittymästä turvallisesti. Sopu sijaa tekee!

6. Teltta voidaan tarvittaessa pystyttää sitä varten osoitetulle paikalle aina oleskelun ajaksi.

7. Käyttäydy muita kohtaan kuten toivoisit itseäsi kohtaan käyttäytyvän. Saapuvaa venettä voi mennä vastaanottamaan.

8. Kaikilta kävijöiltä VMK edellyttää yleistä siisteyttä sekä hyviä käytöstapoja.

9. Lemmikkieläimet on aina oltava kytkettynä mikäli saarella on muita kuin venekuntasi jäseniä tai lemmikki saattaa aiheuttaa haittaa luonnolle.

10. Sauna sekä mökki on aina siivottava käytön jälkeen. Varmista että puita ja vettä on riittävästi seuraavalle käyttäjällekin.

11. Saarella ei ole jätehuoltoa. Jokainen vie roskansa itse saarelta pois!

12. Mikäli harrastat uintia on käytettävä uima-asua.

13. Saunavuorot tulee sopia siten että kaikilla halukkailla on saunomiseen mahdollisuus.

14. Merkitse käyntisi vieraskirjaan!

Näiden järjestyssääntöjen myötä ja tervettä maalaisjärkeä käyttäen voimme tehdä Koukkukarista kaikkien jäsenten käyttöön viihtyisän ja miellyttävän ulkosataman.

 

Rönnskär

 

VMK:lla on Rönnskärillä yhteinen huoneisto Työväen Pursiseuran kanssa. Lisäksi saunan käyttöoikeus.

Rönnskärin tarkemmat ohjeet vuosikirjassa

Krokgrund och Rönnskär

 

Nycklar till utehamnarna

Krokgrund: Nyckeln till stugan kan köpas av Kjell Blomberg eller från Fantoy. Nyckeln är samma som ifjol. 
 

Rönnskärs nycklar kan köpas från Fantoy.
Nycklarna får också köpas vid klubbhuset på besiktningskvällarna. (Bastunyckeln finns i klubbens utrymmen på Rönnskär).

Krokgrund

Position Lat 63° 19' 87" Lon 21° 41' 40"

 

Klicka ikonen för en större karta

 

1. På holmen finns en timmerstuga som även rymmer en separat bastu- och omklädningsavdelning. I stugan finns en kokvrå utrustad med gasspis och -kylskåp samt vedspis.

2. Holmen är avsedd endast för VMKs medlemmar och gäster i deras sällskap. 

3. Stugan är avsedd att användas av medlemmarna som en gemensam samligsplats där man kan vistas och enligt behov använda den befintliga utrustningen.

4. Det är förbjudet att övernatta i stugan. Tillstånd till övernattning kan dock i undantagsfall beviljas av VMK:s styrelse.

 

5. Holmen ägs i sin helhet av VMK. Angöring av båtar är tillåten runt hela holmen. Kom dock ihåg att förtöja din båt så att den inte begränsar övriga medlemmars möjlighet till trygg förtöjning.

 

6. Tält får vid behov sättas upp på därför anvisad plats för den tid vistelsen varar.

7. Uppför dig mot andra såsom du önskar att man uppför sig mot dig. En angörande båt kan man gå och möta.

8. VMK förutsätter att alla besökare visar ett gott uppförande och håller god ordning.

9. Husdjur bör alltid vara kopplade såvida det på holmen finns andra besökare utöver den egna besättningen och alltid om djuret kan förorsaka skada i naturen.

10. Bastun och stugan bör alltid städas efter användning. Försäkra dig även om att det finns ved och vatten i tillräcklig mängd för nästa besökare.

11. Det finns ingen sophantering på holmen. Var och en för bort sina egna sopor!

12. Om du simmar måste simdräkt användas.

13. Bastuturerna bör överenskommas så att alla som önskar får bada bastu.

14. Skriv in ditt besök i gästboken.

Med hjälp av dessa ordningsregler och vanligt bondförnuft kan vi göra Krokgrund till en trivsam utehamn för alla medlemmar.

Rönnskär

VMK har en egen gemensam lokal med Vasa Arbetares Segelsällskap. Man har rätt att använda bastun.

Noggrannare uppgifter om Rönnskär i årsboken

Krokgrund and Rönnskär

 

Keys for Outdoor Harbors

Krokgrund: Keys can be bought at the clubhouse during inspection evenings or from Fantoy. The key is the same as last year.
 

Keys to Rönnskär can be purchased from Fantoy. Keys can also be bought at the clubhouse during inspection evenings. (The sauna key is located in the club's premises at Rönnskär).

Krokgrund

Position Lat 63° 19' 87" Lon 21° 41' 40"

 

Click icon for a bigger map

 

1. On the island, there is a log cabin that also includes a separate sauna and changing area. Inside the cabin, there is a kitchenette equipped with a gas stove and refrigerator, as well as a wood-burning stove.

2. The island is intended only for VMK members and their guests.

3. The cottage is meant to be used by members as a common gathering place where you can spend time and use the existing equipment as needed.

4. Overnight stays in the cabin are prohibited. However, permission for overnight stays may be granted in exceptional cases by the VMK board.

5. The entire island is owned by VMK. Boat anchoring is allowed around the entire island. However, please ensure that you moor your boat in a way that does not limit other members' ability to safely moor.

6. Tents can be set up in designated areas for the duration of your stay, as needed.

7. Treat others as you would like to be treated. You can go out to greet an incoming boat.

      

8. VMK expects all visitors to display good behavior and maintain cleanliness.

9. Pets should always be leashed, especially if there are other visitors on the island besides your own crew, and always if the animal can cause damage to nature.

10. The sauna and cabin should always be cleaned after use. Make sure there is enough wood and water for the next visitor.

11. There is no waste disposal on the island. Everyone should take away their own trash!

12. If you swim, you must wear a swimsuit.

13. Sauna turns should be arranged so that everyone who wishes to can use the sauna.

14. Sign your visit in the guestbook.

By following these rules and using common sense, we can make Krokgrund a pleasant outdoor harbor for all members.

Rönnskär

VMK has a shared facility with Vasa Arbetares Segelsällskap. You have the right to use the sauna.

More detailed information about Rönnskär can be found in the yearbook.

bottom of page