Yhteystiedot

Kontaktinformation

Hallitus - Styrelsen 2020

Kommodor / Kommodori


Kim Byholm 
tel./puh. 06 3123345, 050 3323345 
kim.byholm(at)netikka.fi

Vicekommodor / Varakommodori


Peter Remahl
tel./puh. 050 526 2802 mobil/matka
remahl(at)mac.com

Apulaissatamakapteeni / Biträdande hamnkapten


Sven Söderback
tel./puh. 040 0875511
sven.soderback(at)netikka.fi

Hamnkapten / Satamakapteeni

Johan Storm

tel./ puh. 040 8284461

johan.storm(at)vaasanrakennuskorjaus.fi

Utbildning och tävlingar / Koulutus ja kilpailut


Markku Luoma

tel./puh. 040 558 0647

markkuluoma2010(at)gmail.com

Besiktningssektionens ordförande / Katsastusjaoston puheenjohtaja


Ari Tammi 
tel./puh 050 3341910
ari.tammi(at)fi.abb.com

Vakthållning / Vartiointi


Pekka Kalske
tel./puh. 040 0181983
pekka.kalske(at)mbnet.fi

 

Kassör / Rahastonhoitaja

Anneli Kettumäki

tel./puh 040 5613113

anneli.kettumaki(at)paulig.com

Sekreterare / Sihteeri

Patrik Aura

tel./puh 050 5255945

patrik.aura(at)gmail.com

Vastuunjako

Ansvarsfördelning

Förvaltning

Kommodoren

 - Kriskommunikation - Kim Byholm

 - Post - Sven Söderback

 - Peter Remahl

Medlemsärenden - Timo Södergård

 - Datasäkerhet - Timo Södergård

 - Medlemsfakturering - Anneli Kettumäki

Värd för klubbhuset -Klaus Tuominen

 - Flaggor, vimplar, limmärken och nycklar

säljs i klubbhuset på besikningskvällarna

Vakthållning och säkerhet- Pekka Kalske

 - VHF Basstation - Pekka Kalske

Ekonomi - Anneli Kettumäki

 - Kassör - Anneli Kettumäki

 - Betalning och inkassering - Anneli Kettumäki

 - Bokföring - Stefan Nyholm

Samarbete med partners och intressenter

 - Peter Remahl

 - Farledskommittén - Per-Erik Andsjö

 - Rönnskär - Martti Kaivonen, Pertti Malinen

 - Solrutten  - Peter Remahl

 - SBF - Peter Remahl

Teknik och anläggning

Hamnkapten

Hemmahamnen - Johan Storm

 - Miljö -Sven Söderback

 - Klubbhuset - Kjell Blomberg

 - Tornet - Pekka Kalske

 - Båtskjulet - Ari Tammi

 - Hamnområdet - Sven Söderback

 - Bryggorna - Martti Kaivonen

 - Boijarna - Martti Kaivonen /Jorma Vuollet

(tid efter överenskommelse)

 - Avfallshantering - Tapani Vierikko

 - Underhållets arbetsledning - Johan Storm

 - Båtplatser

 - Platserna -  Sven Söderback

 - Fakturering   - Harri Hemminki

 - Vinter- och sommarförvaring

 - Platserna -  Sven Söderback

 - Fakturering   - Harri Hemminki

Krokgrund sektionen of,  - Sven Söderback

 - Jan Sundman

 - Jorma Simelius

 - Värd - Sami Söder

Program

  Vicekommodoren

Information - Peter Remahl

 - Web ansvarig

         styrs av funktionen

 - Årsboken - Peter Remahl

Besiktning - Ari Tammi

Tävlingar - Rami Merisaari

 - Kasta Loss - Rami Merisaari

 - Nattorientering - Ralf Holmlund

Båtsport - Rami Merisaari

 - Regatta - Peter Remahl

 - Kvällsfester - Kai Wallenius

 - UMS besöken  - Styrelsen

Utbildning - Rami Merisaari

 - VHF  - Rami Merisaari

 - Lady Skepparkurss

 - Timo J Niemi 

 - Rami Merisaari

 - Peter Remahl

 - Utbildning i mörkerkörning

 - Ralf Holmlund

Ungdomsverksamheten

 - Junorernas båtutbildning

 - Rami Merisaari

Hallinto

  Kommodori

 - Kriisiviestintä - Kim Byholm

 - Posti - Sven Söderback

 - Peter Remahl

Jäsenyysasiat - Timo Södergård

 - Tietosuoja - Timo Södergård

 - Jäsenlaskutus - Anneli Kettumäki

Kerhotalon isäntä - Klaus Tuominen

 - Liput, viirit, tarrat ja avaimet y.m

   myynti kerholla katsastusiltoina

Vartiointi ja turvallisuus - Pekka Kalske

 - VHF  tukiasema - Pekka Kalske

Talous -Anneli Kettumäki

 - Rahaston hoito -Anneli Kettumäki

 - Laskutus ja perintä - Anneli Kettumäki

 - Kirjanpito - Stefan Nyholm

Sidosrymäyhteistyöt - Peter Remahl

 - Väylätoimikunta - Per-Erik Andsjö

 - Rönnskär -  Martti Kaivonen, Pertti Malinen.

 - Aurinkoreitti - Peter Remahl

 - SPV - Peter Remahl

Tekniikka ja rakennelmat

  Satamakapteeni

Kotisatama - Johan Storm

 - Ympäristö -Sven Söderback

 - Kerhotalo - Kjell Blomberg

 - Torni - Pekka Kalske

 - Venevaja - Ari Tammi

 - Satama-alue - Sven Söderback

 - Laiturit - Martti Kaivonen 

 - Venepoijut - Martti Kaivonen /Jorma Vuollet

(Aika sopimuksen mukaan)

 - Jätehuolto - Tapani Vierikko

 - Huoltotöiden työnjohto - Johan Storm

 - Venepaikat 

 - Paikat - Sven Söderback

 - Laskutus - Harri Hemminki

 - Talvi- ja kesäsäilytys paikat

 - Paikat - Sven Söderback

 - Laskutus - Harri Hemminki

Koukkukarin jaosto, PJ   - Sven Söderback

 - Jan Sundman

 - Jorma Simelius

 - Isäntä - Sami Söder

Ohjelmat

  Varakommodori

Tiedottaminen - Peter Remahl

 - Webbi vastaava -Toiminnoittain

 - Vuosikirja - Peter Remahl

Katsastus - Ari Tammi

Kilpailut - Rami Merisaari

 - Köydet irti - Rami Merisaari

 - Yösuunnistus - Ralf Holmlund

Veneily - Rami Merisaari

 - Regatta - Peter Remahl

 - Iltajuhlat - Kai Vallenius

 - UMS vierailut - Hallitus

Koulutus - Rami Merisaari

 - VHF  - Rami Merisaari

 - Lady Kipparikurssi 

 - Timo J Niemi 

 - Rami Merisaari

 - Peter Remahl

 - Pimeänajon koulutus

 - Ralf Holmlund

Nuorisotoiminta

 - Juniorien veneilykoulu

 - Rami Merisaari

Stefan Nyholm, 050 5176272

Martti Kaivonen, 050 5342091

Jorma Simelius, 040 7155506

Klaus Tuominen, 0400 668 262

Tapani Vierikko, 0400 167153

Harri Hemminki, 050 3342418

Pekka Tammi, 0400 977872

Pertti Malinen, 050 5858432

Vastuuhenkilöt/Ansvarspersoner