top of page
Sektioner och Ansvar

Förvaltning - Kommodoren

 - Kriskommunikation - Kim Byholm

 - Post - Sven Söderback - Peter Remahl

 - Föreningens sekreterare - Mattias Blomqvist

 - Mötessekreterare - Mötesbeslut

 - Roller och rättigheter - Kim Byholm

Medlemsärenden - Peter Remahl

 - Datasäkerhet - Pekka kalske

 - Medlemsfakturering - Joni Ristimäki

 - Nya medlemmars fakturering - Peter Remahl

 - Priserna på hemsidan - Enligt funktion

Värd för klubbhuset - Sami Dahlström

 - Flaggor, vimplar, limmärken och nycklar

Vakthållning och säkerhet - Pekka Kalske

 - VHF Basstation - Pekka Kalske

Ekonomi - Joni Ristimäki

 - Egen fakturering och inkassering- Joni Ristimäki

 - Utbetalningar- Joni Ristimäki

 - Suuli prissättning- Joni Ristimäki

 - Bokföring - Stefan Nyholm

Samarbete med intressenter - Peter Remahl

 - Farledskommittén - Per-Erik Andsjö

 - Rönnskär - Martti Kaivonen, Pertti Malinen

 - Solrutten  - Peter Remahl

 - SBF - Peter Remahl

 - Norrskat vatten AL - Sven Söderback

Teknik och anläggning

  Hamnkapten

Hemmahamnen - Johan Storm

 - Miljö - Tommi Lithén

 - Grönområden - Anneli Kettumäki

 - Tornet - Pekka Kalske

 - Båtskjulet - Ari Tammi

 - Hamnområdet - Johan Storm

 - Bryggorna - Martti Kaivonen

 - Bojarna - M.Kaivonen, K.Pennanen

   (tid efter överenskommelse)

 - Avfallshantering - Sami Dahlström

 - Underhållets arbetsledning - Ari Kuusinen, Jan Granlund

 - Båtplatser

     - Platserna - Ari Kuusinen

     - Register - Johan Storm, Pekka Kalske

 - Vinter- och sommarförvaring

     - Platserna i båtskjulet - Ari Tammi

     - Platserna - Sven Söderback

     - Register - Pekka Kalske

Krokgrund sektionen

 - Ordförande - Ari Kuusinen

 - Värd - Sami Söder

 - Miljö 

     - Anneli Kettumäki

     - Jan Sundman

     - Timo Kujanpää

     - Esko Luhta

Program -  Vicekommodoren

Information - Enligt funktion

 - Web ansvarig - Björn Hammarström

 - Årsboken - Patrik Aura

 - Facebook - Enligt funktion

Besiktning - Ari Tammi

Båtsport - Markku Luoma

 - Regatta - Ari Tammi - Peter Remahl

 - Kvällsfester - Kai Wallenius

 - UMS besöken  - Styrelsen

Tävlingar - Markku Luoma

 - Kasta Loss - Kai Wallenius

Utbildning - Markku Luoma

 - VHF  - Markku Antila

 - Lady Skepparkurs - Timo J Niemi - Rami Merisaari

 - Suomisport - Markku LUoma

 - Utbildning i mörkerkörning - Ralf Holmlund

Ungdomsverksamheten

 - Junorernas båtutbildning - Jussi Laiho, Matias Luoma

Anneli Kettumäki     040 5613313
Jussi Laiho              040 7259515
Jan Granlund          040 5829552
Sami Dahlström       040 0822474
Sami Söder             050 3376761
Martti Kaivonen       050 5342091
Kari Pennanen        045  6353843

Ansvarspersoner
 

bottom of page